Vệ sinh vùng kín đúng cách để bảo vệ sức khỏe

ve-sinh-vung-kin-dung-cach-de-bao-ve-suc-khoe

Vùng kín (Bộ phận sinh dục nữ) vốn là bộ phận nhạy cảm, luôn tồn tại những hệ vi sinh vật sống cộng sinh. Vệ sinh vùng kín không đúng cách sẽ thay đổi sự cân bằng của hệ vi sinh vật. Số lượng vi sinh vật có lợi giảm đi đồng thời số lượng […]